Making Democracy Work

راهنمای رأی دهندگان

خدمات رأی دهندگان

نحوه رأی دادن: تمام اطلاعات لازم درباره ثبت‌نام برای رأی دادن را کسب کنید. LWVLA قبل از هر انتخابات، با هدف رفع نیازهای اطلاعاتی جامعه لس‌آنجلس، یک خط فوری اطلاعات رأی دهندگان به شماره 1616-368 (213) را دایر می‌کند، که می‌توان از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای دوشنبه تا جمعه با آن تماس گرفت. برای دریافت پاسخ برخی از پرسش‌های عمومی و نیز آگاهی از منابع اطلاعاتی که دسترسی به آنها آسان است، اینجا کلیک کنید.

جستجوی نماینده: برای یافتن نماینده کنگره خود در مجلس نمایندگان ایالات متحده، از این ابزار در وب‌سایت رسمی مجلس مزبور استفاده کنید. راهنمای دولت: نشانی‌ها و شماره تلفن‌های مسئولین منتخب را بیابیدFlackcheck.org یکی از پروژه‌های مرکز خط‌مشی‌های عمومی آننبرگ (Annenberg public policy center) ، وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا، است که با هدف مقابله با اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از تبلیغات سیاسی آغاز شده است.  لطفا اینجا کلیک کنید، برای رفتن به وب سایت لس آنجلس ضبط / ثبت نام است برای مشاهده جدید کتابچه نمونه E به زبان فارسی.

To Access your Farsi Sample Ballot Booklet:

Go to http://www.lavote.net Select : Voting and Elections Select: Voting options and information Select: Sample Ballot Select: Access my Sample Ballot

Put in your House # (just the number)
Put in your Street name ( do not include Ave, Blvd, etc..)

Then you can see the Farsi Sample Ballot for that election.

به دسترسی فارسی رای کتابچه نمونه شما:

برو به http://www.lavote.net انتخاب: رای گیری و انتخابات انتخاب: گزینه های رای گیری و اطلاعات انتخاب: رای گیری نمونه انتخاب: دسترسی رای نمونه من

با قرار دادن خانه خود را (فقط شماره های خیابانی)
با قرار دادن نام خیابان شما (بدون خیابان، بلوار، و غیره ...)

سپس شما می توانید رای گیری نمونه فارسی که انتخابات را ببینید.

Farsi sample ballot